Merhaba

Merhaba!

Sağlam bir sosyal-duygusal yapının kazandırılmakta olduğundan emin olmak: Öz bakım becerilerinin, öz güven ve öz saygının desteklenmesi, toplumca kabul gören, insanlığın ortak değerlerine dayalı davranış kalıplarının yerleştirilmesi, empati, tolerans, işbirliği ve paylaşımın desteklenmesi.

Etkin öğrenme sürecinin önündeki engelleri kaldırmak: Zamanın verimli kullanımını sağlayacak temel alışkanlıkların, problem çözme becerisinin, yaratıcı düşüncenin ve neden-sonuç ilişkilerini kullanarak karar verme becerisinin geliştirilmesidir.

 

Sizlerle tanışmaktan mutluluk duyacağız.

Çocuklarımıza yönelik eş değerli iki temel hedefimiz:

© 2018 Yuvailkadim / Ankara English Preschool Tüm Hakları Saklıdır.